Skip to content Skip to footer
Partner och grundare│Advokat│Ägare

Jose Mª Cano

José Mª Cano är partner och grundare av CANO & CANO LAWYERS.

Han har en juristexamen från Universitetet Complutense i Madrid och en masterexamen i juridisk företagsrådgivning från CREMADES & CALVO-SOTELO.

Han har under många år framgångsrikt hanterat bankgarantiförfaranden (som ingåtts av byggherrar och levererats till köpare av fastigheter som inte har färdigställts eller som har överlämnats för sent eller med defekter), civilrättsliga förfaranden såsom uppsägning av avtal, avhysningar, avtalsenliga och utomobligatoriska civilrättsliga ansvarskrav och fordringar.

Han är rådgivare till utländska investerare beträffande köp av fast egendom och förvaltar lån, bankkontrakt och reglering av arvsskatt och inkomstskatt för personer som inte är skrivna i Spanien.

Medlem av Málagas advokatsamfund nr. 7625

sv_SESvenska