Skip to content Skip to footer
Ia Katarina Cano
Grundande partner│Ägare│Juridisk assistent

Ia Katarina Cano

Ia Katarina Cano biträder våra klienter på svenska, finska, engelska och spanska i såväl fastighetstransaktioner som tvistemål.

Hon har flera års erfarenhet från en av Spaniens mest prestigefyllda advokatbyråer, där hon assisterade dess skandinaviska kunder. Vidare, mellan 2007 och 2012 arbetade Ia Katarina som tolk i svenska, finska och engelska språket hos spanska domstolar, polismyndigheter och civilgarde [Guardia Civil]. Hon har även medverkat som översättare i projekt för FN.

Ia har studerat Executive PA/Internationell affärskommunikation på svenska, franska och engelska på Institutet för internationell utbildning (Stockholms universitet) i Stockholm, Paris och Brighton samt läst spanska vid Málagas universitet och journalistik på UCLA (University of California Los Angeles), i USA.

sv_SESvenska